Photographer: Konstantin Kryukovskiy

Model: Nastya Belochkina @ METRO management

Mua&h: Svetlana Sokolova

Style: Anastasia Voskresenskaya