Photographer: Konstantin Kryukovskiy

Model: Zhanna Brass

Make-up artist: Svetlana Sokolova

Wardrobe stylist: Anastasia Shelest